Bơm đặc chủng

Model: Gate Pump

Model: Gate Pump

Bơm cửa cống động cơ chìm