GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG HẰNG NĂM CỦA  EBARA VIỆT NAM - 2022
(18/10/2022)
Không chỉ nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần thể thao mà Giải bóng đá còn mang đến sự đoàn kết và giao lưu giữa các thành viên, các phòng ban của công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam với nhau.
Product Viideo
Bew
World

The EBARA Way

Nền tảng Đạo đức Kinh doanh - Business Ethics Framework

Nền tảng đạo đức kinh doanh của EBARA được xây dựng trên văn hóa doanh nghiệp, khởi nguồn từ tinh thần sáng lập " Đam mê, Cống hiến" và cam kết cải thiện xã hội thông qua năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.
Trong hơn 100 năm tồn tại và phát triển của EBARA, chúng tôi đã nỗ lực duy trì các giá trị được tạo ra bởi Tinh thần sáng lập, coi trọng việc kinh doanh theo phương châm nâng cao niềm tin với các bên liên quan.

                     
Chúng tôi luôn ủng hộ những cách tiếp cận phù hợp để gắn quyền con người với các giá trị của EBARA, tập trung vào các tác động tích cực của doanh nghiệp toàn cầu đối với thế giới. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi được cấu trúc theo sơ đồ hình tháp, đặt trọng tâm vào việc phát triển năng lực cốt lõi của nhân viên song song với sự phát triển của công ty.