Bơm Hỗn Lưu & Hướng Trục

Model: VLX

Model: VLX

Bơm hỗn lưu trục đứng dạng xoắn ốc
Model: HZ

Model: HZ

Bơm hướng trục trục ngang
Model: VSP

Model: VSP

Bơm trục đứng loại rút ruột
Model: VS

Model: VS

Bơm hướng trục trục đứng
Model: HS

Model: HS

Bơm hướng trục trục ngang
Model: VY, VZ

Model: VY, VZ

Bơm hỗn lưu trục đứng
MODEL: SZ

MODEL: SZ

Bơm hỗn lưu trục ngang dạng xoắn ốc