Bơm ly tâm

MODEL: CN

MODEL: CN

Bơm ly tâm trục ngang hai cửa hút
MODEL: VD

MODEL: VD

Bơm ly tâm trục đứng hai cửa hút
MODEL: IWF

MODEL: IWF

Bơm công nghiệp
MODEL: KS

MODEL: KS

Bơm cao áp hai cửa hút