Công nghệ tái tạo chi tiết cũ hỏng

Dịch vụ công nghệ tái tạo đem lại một giải pháp mới tiết kiệm hơn cho khách hàng về thay thế bơm và phụ tùng bơm bị hư hỏng nặng. Công nghệ tái tạo bao gồm các quy trình: quét chi tiết 3 chiều, chuyển đổi các thông số, chế tạo mô hình, FEM, mô phỏng phân tích, chế tạo bản vẽ 2D/3D, kiểm tra và chạy thử.
Chất lượng công nghệ tái tạo cũng tương đương với chất lượng sản phẩm của tập đoàn Ebara.   
  • Quy trình quét 3 chiều và chế tạo mô hình
Quy trình tái tạo bao gồm: quét chi tiết 3 chiều, chuyển đổi các thông số, chế tạo mô hình, FEM, mô phỏng phân tích, chế tạo bản vẽ 2D/3D, kiểm tra và chạy thử.

  • Dịch vụ tái tạo cánh bơm
Áp dụng cho các loại cánh đóng/cánh nửa hở/cánh hở với các kích thước đa đạnd
  • Ăn mòn cánh của bơm cao áp
Tầng cánh đầu tiên của bơm cao áp của các hãng bơm khác nhau thông thường sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn sau 2 năm vận hành. Ebara tập trung vào công việc phân tích nguyên nhân thông qua phân tích dòng (CFD) và đưa ra giải pháp khắc phục cũng như nâng cấp vật liệu cánh bơm.
  • Ăn mòn thân của bơm trục đứng
Phần cánh hướng trong thân của bơm trục đứng của các hãng khác nhau thường xảy ra sự cố, Ebara tập trung vào công việc phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục.