Kinh Doanh & Kỹ Thuật Hệ Thống Bơm

KỸ THUẬT HỆ THỐNG BƠM
Phần lớn nguyên nhân gây ra sự cố của bơm là do các yếu tố bên ngoài. Đó là lý do tại sao Kỹ thuật hệ thống bơm, 
bao gồm tất cả các nghiên cứu kỹ thuật từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi bảo dưỡng, đóng vai trò rất quan trọng.
Ngoài ra, Kỹ thuật hệ thống thực sự đóng góp rất lớn vào việc giảm thiểu chi phí đầu tư và chi phí vận hành trạm bơm.

DỊCH VỤ BÁN HÀNG
Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm máy bơm của nhà máy EVPC mà còn cung cấp tất cả các chủng loại bơm của Tập đoàn EBARA. Chúng tôi cũng cung cấp phụ tùng chính hãng và dịch vụ bảo dưỡng cho mọi loại bơm EBARA tại Việt Nam.