Thông báo: Lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019
(25/01/2017)
Chúng tôi (EVPC) xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi của công ty sẽ bắt đầu từ ngày Thứ Hai, 4 tháng 2 năm 2019 đến hết Thứ Sáu, 8 tháng 2 năm 2019.
Product Viideo
Bew
World

Cấp Nước

04/01/2017

Thủ Đức B.O.O Treated Water Pumping Station


Year: 2009- 2014

500SZPM x 3sets
2037m3/h x 8m x 740min-1 x 75kW
 
700x500CHNM x 3sets
5832m3/h x 62m x 740min-1 x 1250kW
 
700VYM x 4sets
4400m3/h x 57m x 740min-1 x 900kW
 
800x600CFNM x 1set
7920m3/h x 40m x 740min-1 x 1250kW 

Tân Hiệp 2 Distribution Pumping Station


Year: 2016

800x600CGNM x 4sets

6250m3/h x 50m x 740min-1 x 1100kW

 

Các tin bài khác