GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG HẰNG NĂM CỦA  EBARA VIỆT NAM - 2022
(18/10/2022)
Không chỉ nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần thể thao mà Giải bóng đá còn mang đến sự đoàn kết và giao lưu giữa các thành viên, các phòng ban của công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam với nhau.
Product Viideo
Bew
World

Cấp Nước

04/01/2017

Thủ Đức B.O.O Treated Water Pumping Station


Year: 2009- 2014

500SZPM x 3sets
2037m3/h x 8m x 740min-1 x 75kW
 
700x500CHNM x 3sets
5832m3/h x 62m x 740min-1 x 1250kW
 
700VYM x 4sets
4400m3/h x 57m x 740min-1 x 900kW
 
800x600CFNM x 1set
7920m3/h x 40m x 740min-1 x 1250kW 

Tân Hiệp 2 Distribution Pumping Station


Year: 2016

800x600CGNM x 4sets

6250m3/h x 50m x 740min-1 x 1100kW

 

Các tin bài khác