Thông báo: Lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019
(25/01/2017)
Chúng tôi (EVPC) xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi của công ty sẽ bắt đầu từ ngày Thứ Hai, 4 tháng 2 năm 2019 đến hết Thứ Sáu, 8 tháng 2 năm 2019.
Product Viideo
Bew
World

Kiểm soát lũ

03/01/2017

Bình Phú Pumping Station


Year: 2012

Model: 900VSM x 7sets

Spec: 8000m3/h x 6.0m x 490min-1 x 200kW

 

Rạch Lăng Pumping Station


Year: 2009

Model: 1200DSZ x 6sets

Spec: 10000m3/h x 3.0m x 493min-1 x 125kW
 

Yên Sở Pumping Station​


Year: 1999
Model: 1500HZGM x 6sets
Spec: 18000m3/h x 10m x 225min-1 x 650kW
 
Model: 1200DSZ x 5sets
Spec: 10800m3/h x 10m x 490min-1 x 400kW

 

Các tin bài khác