GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG HẰNG NĂM CỦA  EBARA VIỆT NAM - 2022
(18/10/2022)
Không chỉ nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần thể thao mà Giải bóng đá còn mang đến sự đoàn kết và giao lưu giữa các thành viên, các phòng ban của công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam với nhau.
Product Viideo
Bew
World

Kiểm soát lũ

03/01/2017

Bình Phú Pumping Station


Year: 2012

Model: 900VSM x 7sets

Spec: 8000m3/h x 6.0m x 490min-1 x 200kW

 

Rạch Lăng Pumping Station


Year: 2009

Model: 1200DSZ x 6sets

Spec: 10000m3/h x 3.0m x 493min-1 x 125kW
 

Yên Sở Pumping Station​


Year: 1999
Model: 1500HZGM x 6sets
Spec: 18000m3/h x 10m x 225min-1 x 650kW
 
Model: 1200DSZ x 5sets
Spec: 10800m3/h x 10m x 490min-1 x 400kW

 

Các tin bài khác