Thông báo: Lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019
(25/01/2017)
Chúng tôi (EVPC) xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi của công ty sẽ bắt đầu từ ngày Thứ Hai, 4 tháng 2 năm 2019 đến hết Thứ Sáu, 8 tháng 2 năm 2019.
Product Viideo
Bew
World

Tưới Nước

04/01/2017

Trung Hà Pumping Station


Year    : 2011

Model  : 700VZM x 9sets

Spec    : 4200m3/h x 9.2m x 740min-1 x 150kW
Cao Bộ Pumping Station


Year : 2019

Model : 600DSEI x 4 sets

Spe : 3150m3/h x 9.0m x 980min-1 x 120kW

Hồng Vân Pumping Station​


Year : 2011

Model: 1000DSZ x 5sets

Spec: 8000m3/h x 7.1m x 590min-1 x 220kW

Các tin bài khác